images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…
 • סלפי , פרק 25

  65 מיליון תמונות מעידות על תופעה שהעולם סובב סביב עצמי. האני במרכז. הרב יונה גודמן מדבר על הצורך להעמיד במרכז את הערכים, את האידאלים ואת הדאגה לעם שלי

  לצפיה
 • מפחדים מהילדים? , פרק 24

  הרב יונה גודמן מדבר על מציאות בעייתית שבה הורים חוששים לסרב לבקשות ילדיהם

  לצפיה
 • טביעת אצבע דיגיטלית , פרק 23

  הרב יונה גודמן מדבר על השפעות רשת האינטרנט , על דרכי ההכרות שלנו עם אנשים

  לצפיה
 • שתיית אלכוהול של נוער , פרק 22

  הרב יונה גודמן מדבר על השפעותיה השליליות של שתיית אלכוהול

  לצפיה
 • ידיעת הארץ , פרק 21

  הרב יונה גודמן מדבר על חשיבות ההכרות את הארץ

  לצפיה
 • דור קיצורים , פרק 20

  הרב יונה גודמן מדבר על הצורך לחנך לעמל, התמדה ומאמץ במיוחד בדור האינטרנט שהתרגל לקיצורים ולתגובות מהירות.

  לצפיה
 • ביקורת על מורים , פרק 19

  הרב יונה גודמן מדבר על הדרך לפתור מתח בין ילדינו למוריהם. עלינו לקיים עם המורים דו שיח מכבד על משימת החינוך המשותפת. דאגה לילדינו אין פירושה מאבק במוריהם.

  לצפיה
 • את רק אוסרת , פרק 18

  הרב יונה גודמן מדבר על התמודדות עם האשמה של הילד כלפי הוריו שהם היחידים שאוסרים עליו דברים. המדיניות החינוכית שלנו אינה צריכה להיות מושפעת ממדיניותם של הורים אחרים.

  לצפיה