images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…
 • עבודה זרה , פרק 20

  עבודה זרה אז והיום, הדים לכוחות הנפש שפעלו בעולם העתיק – היום.

  לצפיה
 • יום ירושלים , פרק 19

  סקירה היסטורית של כיבוש ירושלים ב-67 ומהותה של ירושלים כעיר המחברת בין שמים לארץ.

  לצפיה
 • וידוי , פרק 18

  וידוי כשיקוף החזרה בתשובה מתהליך מתמשך של חיים בחטא. פירוט שלבי השקיעה בעולם החטא.

  לצפיה
 • ברית מילה , פרק 17

  משמעות מצוות ברית המילה, 'שדרוג' של היצירה האלוקית המקורית בכוחות אנושיים.

  לצפיה
 • בית מקדש , פרק 16

  בית המקדש – כמקום שמאחד את כל כוחות הנפש ומאפשר להתחבר אל הנצחי והמוחלט.

  לצפיה
 • עין הרע , פרק 15

  פירוש עכשווי למושג 'עין הרע', כיצד יכול האדם להימנע מהשפעת הסביבה עליו.

  לצפיה
 • אבות האומה , פרק 14

  שבעת אבות האומה: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. על הקשר בין המידה שלהם בקבלה לתכונה הפנימית שהוא הנחיל לעם ישראל

  לצפיה
 • שיבת ציון , פרק 13

  סקירה על הגלויות ועל שיבת עם ישראל לארצו, השקפת היהדות על התהליך , הסתכלות אמונית על קום המדינה

  לצפיה