images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

לשמוע את השופר

Loading the player ...

הרב תמיר גרנות על משמעות 'יום הדין', הרב אורן אלעד על סימני ראש השנה, הרב רא'ם הכהן והרב דוד נינסיצקי משוחחים על תקיעות השופר, הרכב 'שיר אדמה' עם 'להתחיל מבראשית' של נעמי שמר, והרב אריה הנדלר על משמעות התשליך

תגובות