images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

חורבן הבית

Loading the player ...

הרב תמיר גרנות על חורבן הבית הפרטי והלאומי, הרב מנחם מקובר וחיים אודם בונים את כלי המקדש, 'הנוסע בזמן' מגיעים לתל שילה, מקום המשכן, והרב זאביק הראל בסרט חדש על הבן איש חי

תגובות