images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

ביקורת על מורים

Loading the player ...

הרב יונה גודמן מדבר על הדרך לפתור מתח בין ילדינו למוריהם. עלינו לקיים עם המורים דו שיח מכבד על משימת החינוך המשותפת. דאגה לילדינו אין פירושה מאבק במוריהם.

תגובות