images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

אליעזר אדר

Loading the player ...

יחידים האנשים שהתחילו את חייהם כפליטים אחרי מלחמת העולם השנייה וכילדים דחויים עם עלייתם לארץ בשנות ה-50, מוצאים עצמם טייסי קרב עם מספר הגיחות הגבוה ביותר מעבר לקווי אוייב, כזה הוא אליעזר אדר

תגובות