images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

יאשה קדמי

Loading the player ...

מי זה יאשה קדמי שבגיל 18 בשנת 1967 נכנס ללא אישור וכנגד כל הסיכויים לשגרירות ישראל במוסקבה על מנת לעלות לארץ , וכעבור שנים הופך לראש הארגון החשאי 'נתיב' הממונה על עליית כמיליון יהודים לארץ?

תגובות