images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…
  • הרב קוק - אישיות בולטת ומיוחדת במינה בעולם המחשבה היהודית של המאה הקודמת. המייסד של ציונות דתית, אשר ראה בתקומת המדינה שלב ראשון של גאולה. כתבי הרב חובקים עולם שלם של היסטוריה, תרבות, פילוסופיה, קבלה ועוד . השיחה הקולחת עם יעקב לופט מאפשרת חשיפה לרעיונות העיקריים בתורת הרב קוק שזכתה לאוהבים נלהבים וגם ליריבים מושבעים.

  • הרב קוק - אישיות בולטת ומיוחדת במינה בעולם המחשבה היהודית של המאה הקודמת. המייסד של ציונות דתית, אשר ראה בתקומת המדינה שלב ראשון של גאולה. כתבי הרב חובקים עולם שלם של היסטוריה, תרבות, פילוסופיה, קבלה ועוד . השיחה הקולחת עם יעקב לופט מאפשרת חשיפה לרעיונות העיקריים בתורת הרב קוק שזכתה לאוהבים נלהבים וגם ליריבים מושבעים.