images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

אודות התכנית

יום משפחתי, יום הלכתי, זכר ליציאת מצרים או זכר לבריאת העולם, יום תפילות או יום של סעודות? אסור ומותר....

הרב זאב קרוב משוחח עם גיא ארמוני , סטודנט לחקר המוח, על נושאים סביב השבת: שמור וזכור, איסור מלאכה, תפילות, קדושת השבת .
מנוחה ושביתה, בגדים יפים, מעמד האישה, התפתחות רוחנית ועוד

אודות הרב זאב קרוב