images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

אודות סידרת השיעורים

יש מקומות שמהם לא תברח לעולם.
נביא ה' מקבל משימה - לנבא לבני נינווה שיחזרו בתשובה בטרם תבוא אליהם הרעה.

מדוע הוא מסרב? מה קורה לו אחר כך? האם הוא יעמוד במשימתו בסופו של דבר?
כשאתה בורח מאלקים ומעצמך הכל יכול לקרות - אפילו דג יכול לבלוע אותך. כי יש מקומות שמהם לעולם לא תוכל לברוח, ואליהם תוכל תמיד לשוב.
בעיצומו של יום הכיפורים נהוג לקרוא דווקא על סיפור התשובה המורכב ביותר בתנ'ך - תשובת עיר החטאים, תשובת המלחים הפגאנים ותשובת הנביא הבורח.
מהי התשובה שלכם?

אודות הרב עוזי ביננפלד

'את המהפכה בציבור התורני אי אפשר לעשות בלי הנשים, הן קטליזטור ראשי מעורר.' הרב עוזי ביננפלד היה מראשוני הרבנים שזיהה את הצורך הגובר והלך של נערות צעירות ללמוד תורה, ולהיות בקיאות אף הן ברזי ההלכה והיהדות.
הרב ביננפלד נולד בבני דרום, והתחנך בקיבוץ הדתי יבנה. בהמשך, למד בישיבת ההסדר ´אור עציון´, ושירת כקצין בשריון. ולימים נשא לאשה את ברוריה, בתו של ראש הישיבה.
המדרשה לבנות 'אורות עציון' היא מפעל החיים של הרב עוזי ואשתו ברוריה המנהלים את המדרשה יחדיו.
למשפחת ביננפלד יש נכון להיום 15 ילדים.
שיטת הלימוד המיוחדת של הרב עוזי 'פשוטו של מקרא' - בואו נמחק את הסיפורים שלמדנו בגן ובואו נקרא מה באמת כתוב, הפכה לשם ומופת בכל רחבי הארץ. שיעוריו של הרב עוזי ידועים בתור שיעורים עמוקים אך מוגשים בשפה בהירה וברורה. לשיעורים הקבועים של הרב במכון מאיר ובמכללה, מגיעים צעירים ומבוגרים כאחד. גם אתם מוזמנים...