images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

אודות סידרת השיעורים

מהי נפש האדם? האם אדם נולד עם מידות ורגשות מסוימים, או שאנו בעלי בחירה ויכולים להשפיע וללמוד על המידות שלנו ולשנותן.
הרב אליעזר קשתיאל מציג לפננו אחת לאחת את מידות הנפש,
זריזות, כעס, תמימות, שמחה, אמת, כבוד, קנאה עין טובה ועוד.
הרב אליעזר פורש לפנינו את הטוב ואת הטעון שיפור. הכול ברוגע, בנועם ובסדר שיטתי.

אודות הרב אליעזר קשתיאל

הרב אליעזר קשתיאל
אמונה ועשייה. שיעוריו של הרב אליעזר קשתיאל מתייחדים בהתייחסותם לפעולותיו של האדם ולקשר בין העולם הרוחני וחיי היום יום שלו.
הרב קשתיאל, יליד תש'ל (1970), מתגורר כיום ביישוב עלי שבשומרון, 
מתפקד כראש הישיבה לבוגרי צבא, ממוסדות 'בני דוד' שבמקום (מכינה קדם צבאית, ישיבה לבוגרי צבא, כולל וישיבה גבוהה).