images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

אודות התכנית

מי לא מכיר את מסכת אבות: משה קיבל תורה מיסני, על שלושה דברים העלם עומד, אם אין אני לי מי לי אבל האם שאלנו את עצמנו פעם כמה שאלות בסיסיות על המסכת הזאת, כמו למשל: מה היא בכלל עושה במסכת נזיקין? ומי הם האבות שבגללם היא נקראת מסכת אבות? ויש כמה משניות שלא כל כך קל להבין מה הם אומרות, במיוחד היום למשל: 'אל תרבה שיחה עם האישה' 'שנא את הרבנות' 'הוו זהירין ברשות' על כל זאת ועוד בסדרה מרתקת עם אליישיב רייכנר והרב ערן טמיר