images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

גלריית תמונות

  • רועי בן טולילה
  • יואל זילברמן
  • רועי בן טולילה
  • שרון שלום
  • דב זינגר
  • מיכאל בן שטרית

אודות התכנית

'בגלל הרוח', היא סדרה של ראיונות אישיים
עם אנשים מעוררי השראה.
הסדרה מקיימת הכרות מקרוב עם אנשים שחוו או חוללו שינויים רוחניים ומשמעותיים בחייהם האישיים או בחייהם של אנשים אחרים.
בכל פרק בסדרה מתקיים מפגש של רועי בן טולילה עם דמות משפיעה בזירת עשייתה ובביתה הפרטי,
מפגש הכולל שיחה אישית ועמוקה על מקורות השפעה, על חזון ועל השראה.

אודות רועי בן טולילה