images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

אודות התכנית

במילה חינוך מוסתרים רבדים רבים.
תמיד חוזרת על עצמה השאלה הנצחית, מי הוא המתחנך ומי המחנך והאם לשניהם עבודה זהה?
בסדרת תכניות מיוחדת לוקח אותנו חגי לובר, שחקן תיאטרון וגם רב, 
לסוגיות חינוכיות משמעותיות כמו: נוער נושר, לקויי למידה, תנועות נוער, גבולות, מסורת, סמכות ועוד.

אודות חגי לובר