images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…

אודות סידרת השיעורים

'בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה'
במשך מאות שנים מאז כניסת בני ישראל לארץ בימי יהושע, אין הנהגה רציפה בארץ, השבטים מפורדים זה מזה, נלחמים זה בזה, העמים מסביב שולטים בפועל באזור (מלבד הפוגות קצרות המאפיינות את תקופת השופטים). המצב האבסורדי מגיע עד כדי מלחמת אחים ולהשמדתו הכמעט  מוחלטת של שבט בנימין, ולימים גם למלחמה נחשלת בפלישטים המצליחים לשבות את ארון הברית, ולהרוג את שני בניו של הכהן הגדול.
שינוי המצב מתחיל באיש אחד 'מן הרמתיים צופים מהר אפריים' - אלקנה, מחליט לעשות שינוי,
הוא ומשפחתו, בלי להרים קול זעקה, בלי לצעוק ולתת תוכחה לסובבים אותו, איש אחד, משפחה אחת, מתחילה בשינוי.
שמואל, בנו של אלקנה וחנה, המשרת בבית ה' כבר מגיל צעיר, הופך את הפעולה השקטה של אביו, לפעולה אקטיבית וחזקה, ומצליח ברבות השנים להפוך למנהיג הלא רשמי של כל עם ישראל, שמואל הנביא - שמואל הרואה.
שמואל הוא האיש המוביל את שבטי ישראל להכרה ולהבנה שהם בעצם עם אחד.

אודות הרב עוזי ביננפלד

'את המהפכה בציבור התורני אי אפשר לעשות בלי הנשים, הן קטליזטור ראשי מעורר' הרב עוזי ביננפלד היה מראשוני הרבנים שזיהה את הצורך הגובר והלך של נערות צעירות ללמוד תורה, ולהיות בקיאות אף הן ברזי ההלכה והיהדות.

הרב ביננפלד נולד בבני דרום, והתחנך בקיבוץ הדתי יבנה. בהמשך למד ובישיבת ההסדר ´אור עציון´, ושירת כקצין בשריון. ולימים נשא לאשה את ברוריה, ביתו של ראש הישיבה.

המדרשה לבנות 'אורות עציון' היא מפעל החיים של הרב עוזי ואשתו ברוריה המנהלים את המדרשה יחדיו.

למשפחת ביננפלד יש נכון להיום 15 ילדים.

שיטת הלימוד המיוחדת של הרב עוזי 'פשוטו של מקרא' - בואו נמחק את הסיפורים שלמדנו בגן ובואו נקרא מה באמת כתוב, הפכה לשם ומופת בכל רחבי הארץ. שיעוריו של הרב עוזי ידועים בתור שיעורים עמוקים אך מוגשים בשפה בהירה וברורה, לשיעורים הקבועים של הרב במכון מאיר ובמכללה, מגיעים צעירים ומבוגרים כאחד. מוזמנים גם אתם....