images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…
  • סדרת תוכניות עם ראובן חסקין מעלה את הקונפליקט של דת ומודרנה, יחס של יהדות לאומות העולם, דיני כשרות, יחס למדינת ישראל, עיסוק בלימוד תורה ומול התערבות בחיי המעשה ועוד