images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…
  • הרב אורי שרקי

אודות מושגים

הרב אורי שרקי בפינה קצרה וקולעת, על המושגים הפשוטים שבחיים, מוגש בשפה עשירה ומשעשעת, באולפן הוירטואלי של ערוץ מאיר, גורל, אהבה, הומניזם, תשובה ועוד