images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…
  • דוד מנחם

אודות אומר ודברים

שלושת אלפים מאתיים שמונים ושש שנים הספר הזה כבר מלווה אותנו
שבוע אחרי שבוע, שנה אחר שנה, בכל חג, ובכל רגע חשוב בחיינו.
מבט מיוחד על פרשת השבוע מפגיש אותנו עם הסיפורים והדמויות שכולנו חושבים שאנו מכירים מהגן.
בואו עם הפייטן - הרב דוד מנחם, להכיר מחדש את פרשת השבוע