images loaded: 0 / 0
Please, wait:
we are loading…
  • חדגא

  • פרץ

  • יוחנן

אודות עלילות ארץ גושן

חשבתם שאתם יודעים הכל על עשרת המכות?
מי באמת המציא את הכדורגל? 
ואיך מלמדים גדי מדבר לשתוק 
פרץ , יוחנן, עירא פפירוס ועוד שלל דמויות ססגוניות.